Administratieve hulp

Bij een (tijdelijke) vermeerdering van administratief werk, wordt er al gauw gedacht aan het aanwerven van een medewerker op interim- of op vaste basis. Voor vele kmo's is dit geen haalbare kaart omdat hun nood moeilijk verenigbaar is met een aanwerving (bv. werk op onregelmatige tijdstippen). Bovendien kunnen ondernemingen geen budget vrijmaken voor een medewerker omwille van de zware loonkost.

Op (on)regelmatige tijdstippen

Een samenwerking met Liesbet Leys van Dea Dia Services op freelancebasis is voor veel bedrijven al een perfecte oplossing gebleken. Zo kan zij de administratieve voorbereiding doen voor de boekhouder, of zij contacteert op de vervaldata van de facturen de klanten die nog niet betaalden. Tijdens de wekelijkse vergadering neemt ze de telefoonpermanentie op, of vervangt een vaste medewerker bij ziekte bv.

En steeds multidisciplinair inzetbaar

Ook tijdens drukke seizoenspieken steekt Liesbet een handje toe, of ondersteunt activiteiten bij een opendeur of event. Ze maakt offertes op, onderhoudt alle data van producten, leveranciers en klanten, of vult de vaste medewerker aan die 4/5de wil gaan werken. Mogelijkheden te over om Liesbet in te zetten.

Kan u ondersteuning op administratief of commercieel vlak gebruiken?