Prospectie & cold calling

Prospectie en "cold calling" zijn onmisbaar voor de groei en het voortbestaan van elke kmo. Het zijn geen gemakkelijke activiteiten en worden vaak achterwege gelaten om verscheidene redenen. Een vertegenwoordiger of verkoper aanwerven, is een dure investering zonder garantie op succes. Ook hier kan Dea Dia Services haar bijdrage leveren.

Hoe worden nieuwe klanten verworven?

Liesbet krijgt een lijst met namen van potentiële nieuwe klanten, die zij opbelt voor een afspraak met de zaakvoerder of verantwoordelijke.

De zaakvoerder of verantwoordelijke krijgt ook advies van Liesbet bij de aanpak van de prospectie, en krijgt zowel tijdens als na de opdracht de rapporten en stand van zaken doorgespeeld. Er wordt nadien ook nagebeld om de reactie op een offerte te kennen en de e-nieuwsbrieven worden opgevolgd.

Kan u ondersteuning op administratief of commercieel vlak gebruiken?